Profiteer ook van de kracht van verbinden 

 

Wilt u een evenement organiseren binnen de greentech-sector of bent u voornemens dit te gaan doen? Koppel deze dan aan het label van de GreenTech Week en profiteer mee van de kracht van het verbinden.

 

Aan het opereren onder het label van de GreenTech Week zijn geen kosten verbonden. Wij nemen uw evenement op in de activiteitenkalender en kunnen met u meedenken over de invulling en mogelijkheden ervan. Als organisatie draagt u wel zelf de kosten van uw evenement en bent u verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren ervan, maar ook voor het waarborgen van de veiligheid en het werven van deelnemers of bezoekers. Het is daarnaast belangrijk dat uw evenement kosteloos toegankelijk is en in relatie staat tot de thema’s energietransitie, energietechnologie, biobased of circulaire economie.

 

Past uw evenement onder het greentech-label?

Wij helpen u dan bij het genereren van media-aandacht. Zo hebben we mediapartners en kunnen we helpen de pers te benaderen. Maar wij verwachten ook dat u uw eigen communicatiekanalen inzet voor uw evenement en hierbij vermeldt dat deze valt onder het label van de GreenTech Week. Maak hierbij op zoveel mogelijk manieren en onder een zo groot mogelijke groep relaties bekend wat u gaat doen en nodig anderen uit ook aan te haken bij de GreenTech Week. Want door met elkaar te laten zien hoe bijzonder de wereld van greentech is, vergroten we de kans op het creëren van nieuwe contacten of samenwerkingen en het uitwisselen van kennis.

 

 

Denk bij het organiseren van een evenement bijvoorbeeld aan:

  • Workshop
  • Rondleiding
  • Congres
  • Presentatie
  • Netwerkevent
  • Inspiratiebijeenkomst
  • Symposium
  • Open dag

Meld uw activiteit aan en profiteer optimaal van alle exposure. Het kernteam van de GreenTech Week beoordeelt alle aanmeldingen om te zorgen voor een evenwichtige week die inspirerend is voor zowel de bezoekers als deelnemende organisaties.